Bảo mật

VINADEV Hi-TECH luôn tôn trọng quyền riêng tư của người dùng nói chung và của khách hàng nói riêng cũng như tuân thủ các cam kết bảo vệ thông tin cá nhân theo quy định pháp luật Việt Nam.

Nội dung bảo mật áp dụng Nghị định 13/2023/NĐ-CP nhằm đảm bảo tối ưu hóa dịch vụ cũng như bảo vệ dữ liệu cá nhân, ngăn chặn xâm phạm dữ liệu, gây ảnh hưởng đến quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Quy định bảo mật được áp dùng từ ngày 01/07/2023 và thực hiện điều chỉnh theo các thông tư có liên quan nhằm bao phủ các đối tượng, tổ chức liên quan đến dữ liệu cá nhân, bao gồm từ chủ thể dữ liệu, bên kiểm soát dữ liệu, bên xử lý dữ liệu đến cả các bên thứ ba có liên quan đến dữ liệu.

1. Thông tin khách hàng

Thông tin khách hàng gồm có họ, tên đệm, tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ liên hệ và các thông tin cá nhân khác do khách hàng chủ động cung cấp hoặc được VINADEV thu thập bằng các phương thức hợp lệ khác.

Thông tin khách hàng không bao gồm dữ liệu về website và các dịch vụ khác của khách hàng đang sử dụng hoặc lưu trữ trên máy chủ cung cấp dịch vụ của VINADEV.

2. Dữ liệu của khách hàng

Dữ liệu của khách hàng gồm có mã nguồn website, cơ sở dữ liệu, cấu hình dịch vụ, các tệp tin tải lên và các dữ liệu khác do khách hàng cung cấp, tự quản lý và lưu trữ trên các máy chủ cung cấp dịch vụ của VINADEV.

3. Thu thập thông tin khách hàng

Khách hàng có thể liên hệ với VINADEV hoặc truy cập các website trong hệ thống quản lý của VINADEV để phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin về dịch vụ và có thể lựa chọn không cung cấp các thông tin cá nhân.

Khi đăng ký và sử dụng dịch vụ của VINADEV, khách hàng phải cung cấp các thông tin liên hệ đầy đủ và chính xác theo yêu cầu của Quy định sử dụng dịch vụ.

Khi khách hàng truy cập vào các website trong hệ thống quản lý của VINADEV, chúng tôi có thể sử dụng một số cơ chế đánh dấu qua trình duyệt như cookies, local storage,... để hỗ trợ việc sử dụng các tiện ích của website. Khách hàng có thể cấu hình trình duyệt để tùy chỉnh việc bật tắt các cơ chế này. Ngoài ra, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin về trình duyệt, hệ điều hành và thông tin địa chỉ mạng (IP) của khách hàng cho mục đích thống kê hoặc kiểm soát truy cập. Khách hàng có thể lựa chọn các biện pháp liên hệ khác nếu không muốn VINADEV lưu trữ các thông tin này.

4. Thu thập dữ liệu của khách hàng

VINADEV không thu thập dữ liệu của khách hàng dưới bất kỳ hình thức nào. Dữ liệu của khách hàng phải do khách hàng chủ động cung cấp cho VINADEV hoặc do khách hàng trực tiếp lưu trữ trên các máy chủ cung cấp dịch vụ của VINADEV.

5. Lưu trữ thông tin khách hàng

Khi truy cập các website trong hệ thống quản lý của VINADEV hoặc cung cấp thông tin liên hệ theo yêu cầu của VINADEV, khách hàng hoàn toàn chấp nhận rằng những thông tin liên hệ sẽ được lưu trữ trong hệ thống máy chủ của VINADEV.

Các thông tin liên hệ của khách hàng sẽ được lưu trữ vĩnh viễn trên hệ thống của VINADEV nhằm đảm bảo việc truy xuất lịch sử giao dịch, sử dụng dịch vụ nhằm mang lại trải nghiệm tốt nhất cũng như đáp ứng yêu cầu về quản lý tài liệu của các cơ quan chức năng.

6. Lưu trữ dữ liệu của khách hàng

VINADEV không sao lưu hoặc lưu trữ dữ liệu của khách hàng trừ các hình thức đã được xác định cần thiết để cung cấp dịch vụ và được khách hàng xác nhận.

Dữ liệu của khách hàng được lưu trữ cho tới khi khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ của VINADEV hoặc khách hàng chủ động yêu cầu xóa / hủy dữ liệu.

7. Sử dụng thông tin khách hàng

VINADEV sử dụng các thông tin do khách hàng chủ động cung cấp hoặc thu thập được qua các hình thức khác dành cho mục đích
 • Thống kê số lượng người truy cập vào website và mức độ quan tâm tới các loại hình dịch vụ của chúng tôi.
 • Quản lý thông tin xác thực quyền sở hữu tài khoản khách hàng (nếu khách hàng có đăng ký tài khoản với VINADEV) và thực hiện các thao tác chăm sóc khách hàng, gồm có:
  • Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền, lưu trữ nội dung website và các dịch vụ khác trong giới hạn kinh doanh của VINADEV.
  • Tiếp nhận và phản hồi các thắc mắc, đóng góp ý kiến, yêu cầu hỗ trợ, đề xuất hoặc khiếu nại liên quan tới việc cung cấp các dịch vụ.
  • Cung cấp thông tin về các chương trình khuyến mãi, bảng giá, chính sách bán hàng và phục vụ khách hàng.

VINADEV cam kết không cung cấp thông tin liên hệ của khách hàng cho các bên thứ ba, trừ các trường hợp được thông báo với khách hàng như sau:

 • Việc cung cấp là cần thiết để đảm bảo sử dụng dịch vụ (ví dụ, đăng ký thông tin sở hữu tên miền với VNNIC).
 • Việc cung cấp được thực hiện theo yêu cầu bằng văn bản của các đơn vị hành pháp tại Việt Nam.

8. Truy cập và chỉnh sửa dữ liệu của khách hàng

VINADEV cam kết chỉ truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu của khách hàng khi có sự đồng ý xác nhận của khách hàng và chỉ để thực hiện các thao tác phục vụ cho công việc theo yêu cầu của khách hàng, theo đúng trách nhiệm được giao và theo đúng các hướng dẫn, quy trình kỹ thuật có liên quan của công ty.

VINADEV cam kết không sử dụng dữ liệu của khách hàng hoặc cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu của khách hàng cho các bên thứ ba vì bất kỳ mục đích gì.

VINADEV cam kết thực hiện việc bàn giao hoặc xóa toàn bộ các dữ liệu của khách hàng khi khách hàng có yêu cầu.

9. Bảo vệ an toàn thông tin khách hàng và dữ liệu của khách hàng

VINADEV cam kết sẽ nỗ lực triển khai các biện pháp bảo vệ an toàn thông tin và dữ liệu của khách hàng trong khả năng cho phép của mình, gồm có:
 • Sử dụng giao thức truyền tin qua mạng Internet được mã hóa với chứng chỉ số (SSL).
 • Bảo vệ các máy chủ lưu trữ thông tin và dữ liệu của khách hàng bằng phân quyền và xác thực truy cập nhiều lớp.
 • Xác thực quyền truy cập hoặc chỉnh sửa thông tin khách hàng bằng các biện pháp khác trong trường hợp không truy cập trực tiếp qua mạng Internet.

VINADEV không chịu trách nhiệm nếu xảy ra các sự cố liên quan tới an toàn thông tin khách hàng hoặc dữ liệu của khách hàng phát sinh từ các nguyên nhân không nằm trong quyền kiểm soát của VINADEV, gồm có nhưng không giới hạn bởi việc khách hàng để lộ mật khẩu, xóa nhầm tệp tin, bị tấn công bảo mật thông qua các phương thức khác không liên quan tới dịch vụ của VINADEV.

10. Điều chỉnh thông tin khách hàng

Khách hàng có thể chủ động việc bổ sung hoặc thay đổi một phần các thông tin khách hàng dựa trên cơ chế quản lý được hệ thống của VINADEV hỗ trợ, gồm có:
 • Đăng nhập vào giao diện tài khoản khách hàng
 • Liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng:
  • Trực tiếp tại văn phòng công ty
  • Qua hệ thống hỗ trợ trực tuyến
  • Qua số điện thoại 0929.311.567
  • Gửi thư điện tử tới địa chỉ [email protected]

VINADEV sẽ chủ động hoặc thực hiện theo yêu cầu của khách hàng các thao tác bổ sung, thay đổi hoặc xóa dữ liệu thông tin khách hàng.

VINADEV có thể từ chối hủy một số thông tin khách hàng nhằm mục đích thống kê hoặc kiểm soát chất lượng. Các thông tin này sẽ được lưu trữ theo mục 5 của chính sách bảo mật này.

11. Hệ thống website của VINADEV

Hệ thống website của VINADEV gồm có các trang web sử dụng tên miền chính vinadev.vn.

Các website của VINADEV có thể bao gồm các đường dẫn liên kết tới các trang web khác nhằm mục đích giới thiệu hoặc bổ sung thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung và chính sách bảo mật thông tin của các trang web này.

12. Thay đổi chính sách

Để phù hợp kịp thời với các nhu cầu của VINADEV và sự phản hồi từ khách hàng (nếu có), chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản nội dung của chính sách bảo mật thông tin khách hàng này mà không cần thông báo trước. VINADEV sẽ cố gắng thông báo cho khách hàng qua thư điện tử nếu có các điều chỉnh quan trọng có khả năng ảnh hưởng tới quyền lợi của khách hàng.