Điều khoản

VINADEV Hi-TECH cung cấp các sản phẩm, dịch vụ giải pháp số sử dụng công nghệ cao, trung tâm lưu trữ dữ liệu, đăng ký tên miền và phát triển tiện ích, công cụ tìm kiếm,... phục nhu cầu đa dạng của người dùng tại Việt Nam nói riêng và các quốc gia khác trên toàn thế giới nói chung. Để đảm bảo các quyền lợi cũng như nghĩa vụ của người sử dụng, quý khách cần đọc kỹ những quy định về các điều khoản về chính sách bảo mật, chính sách dịch vụ, hình thức thanh toán và các điều khoản dưới đây.

1. Phạm vi áp dụng

 • Qui định này áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan khi quý khách truy cập website này.
 • Khi quý khách truy cập, sử dụng website này thì được xem như đã đọc và hiểu rõ những quy định sử dụng, đồng ý ràng buộc với các điều khoản thỏa thuận dưới đây. Nếu Quý khách không đồng ý, vui lòng không truy cập, sử dụng website.
 • Khi quý khách sử dụng và truy cập trang web này, quý khách xác nhận và đồng ý rằng chúng tôi có thể đặt một số tập tin cookie vào trong trình duyệt web của chúng tôi.
 • Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi thông tin về cách trang web của chúng tôi được sử dụng với mong muốn có thể tiến hành cải thiện và theo dõi hiệu suất trang cũng như để phân tích phương thức khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Cookie cũng cho phép chúng tôi cung cấp trải nghiệm người dùng cá nhân hóa bằng cách hiển thị nội dung và đo lường số lượt xem cũng như số lần nhấp chuột vào quảng cáo.
 • Khi Quý khách đăng ký tài khoản tại website này đồng nghĩa với việc Quý khách đồng ý cho phép chúng tôi gửi email/sms/tin nhắn zalo để thông báo dịch vụ, tin khuyến mại, quảng cáo đến email/số điện thoại của Quý khách nhằm nhắc nhở dịch vụ hoặc thông báo các chương trình khuyến mại/quảng cáo có lợi đến Quý khách.
 • Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước và khi đồng ý sử dụng dịch vụ tức là khách hàng đã đồng ý vô điều kiện sự thay đổi này.

2. Quy định sử dụng

 • VINADEV nghiêm cấm mọi hình thức sử dụng không được phép đối với website của VINADEV, bao gồm sự lạm dụng, ăn cắp bản quyền, sử dụng sai ý nghĩa của bất cứ sản phẩm nào đưa trên website này và các quy định về tính bảo mật của nó.
 • Người sử dụng website cần biết rằng VINADEV có thể công bố hoặc chuyển giao bất cứ thông tin nào mà người sử dụng cung cấp thông qua website này đến:
  • Bất cứ đơn vị trực thuộc hoặc nhà cung cấp thông tin của VINADEV
  • Bất cứ một cá nhân hoặc tổ chức nào được người sử dụng website đồng ý và khi VINADEV có quyền hoặc nghĩa vụ hoặc bị buộc phải công bố các thông tin đó theo quy định của pháp luật.
  • Bất cứ quốc gia nào trên thế giới nếu VINADEV thấy cần thiết hoặc hợp lý để làm như vậy.
  • Trường hợp người sử dụng website không đồng ý VINADEV công bố hoặc chuyển giao thông tin thì phải thông báo bằng băn bản trong vòng 24h cho VINADEV kể từ ngày sử dụng website. Sau thời gian này, VINADEV hiểu người sử dụng cho phép VINADEV thực hiện mà không có bất kỳ khiếu nại liên quan.
 • Người sử dụng website đồng ý với việc VINADEV kiểm soát, theo dõi và ghi lại bất cứ việc sử dụng nào đối với website này.
 • Website cho mục đích sử dụng cá nhân với điều kiện người sử dụng phải giữ nguyên bất cứ tác quyền hoặc thông báo nào chứa đựng trong các thông tin được tải xuống và phải có chú thích rõ ràng.
 • Người sử dụng website không được quyền sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website cho mục đích thương mại dưới mọi hình thức. Khi có sự đồng ý bằng văn bản của VINADEV người sử dụng Website có thể tải xuống và in trên giấy những thông tin trên website với điều kiện người sử dụng phải giữ nguyên bất cứ tác quyền hoặc thông báo nào chứa đựng trong các thông tin được tải xuống và phải có chú thích rõ nguồn gốc thông tin.
 • Trong các trường hợp việc truy cập một số phần của website này yêu cầu thông tin định danh hoặc tài khoản đăng nhập, người sử dụng phải tự thiết lập các quy trình bảo mật hoặc hạn chế đối với những cá nhân khác trong việc sử dụng các thông tin định danh và mật khẩu của mình. Người sử dụng có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản, thông tin định danh và mật khẩu của mình, và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra của tài khoản đó.
 • Người sử dụng phải thông báo ngay cho VINADEV về việc sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của mình hoặc bất kỳ vi phạm nào khác liên quan đến bảo mật. VINADEV không chịu trách nhiệm cho việc mất hoặc bị xâm phạm tài khoản do lỗi hoặc sự chủ quan của người sử dụng với bất kỳ lý do vô tình hay cố ý nào trước khi thông báo cho chúng tôi sự cố về bảo mật của tài khoản.

3. Quy định bản quyền

 • Tất cả các sản phẩm của các tác giả trên website của VINADEV bao gồm mọi hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh, và hình ảnh đều thuộc quyền sở hữu của VINADEV và được bảo vệ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ của Việt Nam và các quy định pháp luật khác có liên quan, trừ trường hợp do chính VINADEV công bố khác đi. Nếu không có văn bản đồng ý chính thức của VINADEV, Quý khách không được phép sao chép, chỉnh sửa, chuyển giao, trưng bày, trình chiếu, phân phối, lưu trữ hoặc tạo ra những phiên bản khác của website và hình thức thiết kế, nội dung, âm thanh, hình ảnh trong website dưới bất cứ hình thức nào.
 • VINADEV có quyền tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền truy cập vào website do VINADEV cung cấp mà không cần báo trước đối với bất kỳ người sử dụng nào bị nghi ngờ xâm phạm và VINADEV có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có).

4. Khiếu nại bản quyền

Chủ sở hữu bản quyền, hoặc những đối tác hoặc những đơn vị cấp giấy phép nếu phát hiện bất kỳ những thông tin trên website của VINADEV bị xâm phạm về bản quyền, thì phải xác nhận theo những quy định sau:

 • Chứng minh sự xâm phạm về bản quyền;​​​​​​.
 • Chứng minh những tài liệu bị xâm phạm bản quyền.
 • Thông tin đầy đủ để cho phép VINADEV xác định những tài liệu bị xâm phạm.
 • Bản công bố thể hiện rằng việc sử dụng những tài liệu đó không được phép của chủ sở hữu, đối tác hoặc đơn vị cấp phép.

5. Từ chối đảm bảo

 • Không có sự bảo đảm nào cho người sử dụng liên quan đến sự an toàn họat động của website VINADEV bao gồm không đáp ứng các yêu cầu của người sử dụng hoặc không bị hư, bị virus hoặc bị gián đoạn do các yếu tố kỹ thuật và tác động bên ngoài. Người sử dụng tự chịu rủi ro khi sử dụng.
 • VINADEV không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự rủi ro nào hoặc các vấn đề khác có liên quan đến việc truy cập, sử dụng website của người sử dụng.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng website này sau khi các thoả thuận này được cập nhật, việc đó có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo các quy định đã được cập nhật này.