Chính sách

VINADE Hi-TECH luôn đảm bảo quyền lợi của khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ được phát hành bởi VINADEV. Nhằm khẳng định vai trò, trách nhiệm của VINADEV cũng như quyền lợi, nghĩa vụ của quý khách, hãy đọc kỹ quy định về chính sách dịch vụ dưới đây.

1. Đăng ký dịch vụ

Khi xem xét việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ tại VINADEV, quý khách cam kết rằng mình có tư cách pháp nhân theo luật định để xác lập một hợp đồng có tính ràng buộc và không phải là người bị hạn chế nhận các dịch vụ theo pháp luật hoặc bởi việc thực thi các phán quyết khác. Quý khách cũng đồng ý rằng:

 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng và tính chính xác của các thông tin cung cấp, đảm bảo việc đăng ký, sử dụng dịch vụ đúng quy định hiện hành, không xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác.
 • Chịu trách nhiệm về việc quản lý, duy trì quyền sử dụng các dịch vụ của mình và phải chịu trách nhiệm trong bất kỳ trường hợp vi phạm nào về sử dụng dịch vụ của mình do quản lý lỏng lẻo gây ra.

Quý khách đồng ý tuân thủ các quy định và chính sách có liên quan của ICANN, kể cả Quy trình Giải quyết Tranh chấp Thống nhất của ICANN khi quý khách đăng ký tên miền quốc tế (Tranh chấp tên miền). Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan. Quý khách đồng ý gửi và giữ thông tin đăng ký của quý khách kể cả thông tin liên hệ cho việc đăng ký và các liên lạc khác, luôn được hoàn chỉnh và chính xác.

Quý khách đồng ý tuân thủ các quy định và chính sách có liên quan của VNNIC, kể cả Quy trình Giải quyết Tranh chấp Thống nhất của VNNIC khi quý khách đăng ký tên miền quốc gia .VN tại website (Tranh chấp tên miền). Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên. Quý khách đồng ý gửi và giữ thông tin đăng ký của quý khách kể cả thông tin liên hệ cho việc đăng ký và các liên lạc khác, luôn được hoàn chỉnh và chính xác theo Theo Thông tư 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.

Khi thay đổi tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thông báo bằng văn bản ngay cho VINADEV biết để đảm bảo thông tin chính xác. , VINADEV không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do quý khách không tuân thủ quy định này.

Quý khách hiểu và đồng ý rằng VINADEV chỉ cung cấp dịch vụ đăng ký tên miền cho quý khách trong phạm vi những tên miền chưa có chủ thể khác đăng ký trong thời gian hoàn thành việc đăng ký tên miền và dưới sự chấp thuận cấp phát của cơ quan quản lý tên miền. Trong trường hợp tên miền không đăng ký được chúng tôi sẽ hoàn lại 100% phí đăng ký tên miền cho quý khách .

Quý khách cung cấp đầy đủ bản khai đăng ký tên miền Việt Nam theo quy định chậm nhất 15 ngày kể từ ngày đăng ký dịch vụ. Trong trường hợp chậm bổ sung, tên miền sẽ bị xóa mà không hoàn lại phí.

Quý khách thừa nhận và đồng ý rằng dịch vụ này không được hoàn lại phí khi đã đăng ký, đã gia hạn hoặc quý khách chấm dứt việc sử dụng dịch vụ. Quý khách phải chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia. VN trên website https://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin.

 • Khách hàng không được phép sử dụng dịch vụ của VINADEV để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và các quy định quốc tế được áp dụng tại Việt Nam.
 • Khách hàng không được phép tìm kiếm lỗ hổng hoặc lợi dụng các tiện ích và chức năng quản lý do VINADEV cung cấp để thực hiện các mục đích ngoài phạm vi sử dụng dịch vụ đã được quy định.
 • Khách hàng phải chịu trách nhiệm về nội dung và mục đích của các dịch vụ khách hàng trực tiếp sử dụng tại VINADEV.
 • Quý khách hiểu và đồng ý tuân thủ các quy định hiện hành của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cũng như các quy định hiện hành của luật pháp Việt Nam.

Quý khách đồng ý tuân thủ các quy định hướng dẫn thanh toán của chúng tôi. VINADEV không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do quý khách không tuân thủ quy định thanh toán này.

2. Quản lý dịch vụ

Quý khách hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do quý khách chỉ định chủ động kiểm tra dịch vụ ngay khi nhận thư cung cấp thông tin dịch vụ. Khi phát hiện sai các trường hợp sau:

 • Chủ thể và thông tin liên hệ không đúng theo hợp đồng
 • Thông số dịch vụ không đúng theo hợp đồng
 • Tên miền đăng ký không chính xác theo hợp đồng.
 • Thời gian duy trì dịch vụ khác không đúng với hợp đồng.

Khi phát hiện một trong các trường hợp trên, Quý khách hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do quý khách chỉ định có thể trao đổi trực tiếp với nhân viên kinh doanh hoặc phản hồi cho chúng tôi trong vòng 24h theo đường dây nóng 0929.311.567 hoặc gửi về [email protected]. VINADEV không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do bạn không tuân thủ quy định này.

3. Gia hạn dịch vụ

Quý khách hoặc nhân viên quản lý dịch vụ do quý khách chỉ định phải chủ động theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của các tên miền và các dịch vụ đã đăng ký, phải chủ động phối hợp hoàn thành thủ tục ký hợp đồng gia hạn dịch vụ theo quy định sau:

 • Dịch vụ tên miền .VN và tên miền quốc tế trước 05 ngày kể từ ngày hết hạn.
 • Dịch vụ lưu trữ trước 07 ngày kể từ ngày hết hạn.
 • Tất cả dịch vụ khác không được đề cập bên trên trước 10 ngày kể từ ngày hết hạn

VINADEV không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do quý khách không tuân thủ quy định này.

4. Lưu trữ dữ liệu

Quý khách hiểu và đồng ý rằng mọi dịch vụ đều có thể chứa lỗi gây rối, sai sót, lỗi và các vấn đề khác có thể làm hư hỏng hệ thống, dữ liệu. Do đó quý khách có trách nhiệm thực hiện việc sao lưu tất cả dữ liệu của quý khách lưu trữ trên máy chủ mà VINADEV đã cung cấp khi sử dụng dịch vụ. Mọi mất mát , hư hỏng, lỗi về dữ liệu phát sinh trong suốt thời gian duy trì dịch vụ tại máy chủ của VINADEV, VINADEV không thể và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do quý khách không tuân thủ quy định này.

VINADEV cam kết không truy cập hoặc can thiệp vào dữ liệu của khách hàng nếu không có sự đồng ý xác nhận của khách hàng.

VINADEV chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn dữ liệu của khách hàng trong giới hạn năng lực của mình, tùy theo cam kết của từng loại dịch vụ, tuy nhiên sẽ không chịu trách nhiệm về an toàn dữ liệu do các sự cố khách quan (như khủng bố, thiên tai, hỏa hoạn, hư hỏng thiết bị phần cứng hoặc lỗi kết nối giữa các máy chủ trong hệ thống sao lưu dữ liệu) hoặc do các nguyên nhân chủ quan phía khách hàng.

5. Tài khoản khách hàng

Khách hàng cần cung cấp thông tin liên hệ đầy đủ và chính xác khi đăng ký hoặc cập nhật thông tin liên hệ với VINADEV.

Thông tin liên hệ cần thiết gồm có họ, tên đệm, tên, địa chỉ, email, điện thoại và bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (đối với khách hàng cá nhân hoặc người đại diện công ty tổ chức), bổ sung thêm mã số giấy phép kinh doanh đối với khách hàng là công ty hoặc tổ chức.

Khách hàng có trách nhiệm tự bảo vệ thông tin đăng nhập quản lý tài khoản này và không sử dụng chia sẻ với các đối tượng khác.

VINADEV cam kết chỉ sử dụng các thông tin liên hệ của khách hàng cho mục đích quản lý xác thực chủ tài khoản. Trong trường hợp cần cung cấp thông tin của khách hàng cho các cơ quan chức năng, VINADEV sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng cung cấp các văn bản pháp luật có hiệu lực tương ứng và có thông báo phối hợp với khách hàng.

Quý khách và nhân viên được bạn uỷ quyền có trách nhiệm giữ kín mật khẩu tài khoản, và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tất cả các hoạt động diễn ra thông qua việc sử dụng mật khẩu hoặc tài khoản của quý khách. Quý khách cũng đồng ý:

 • Thông báo ngay cho VINADEV về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép mật khẩu hoặc tài khoản của quý khách hoặc bất kỳ trường hợp nào khác vi phạm sự bảo mật, 
 • Bảo đảm rằng quý khách luôn thoát khỏi tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng. VINADEV không thể và sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do quý khách không tuân thủ quy định này.

6. Hỗ trợ kỹ thuật

Quý khách chịu trách nhiệm trả lời các thắc mắc và khiếu nại các bên thứ ba liên quan đến quý khách hoặc việc sử dụng Dịch vụ bên thứ ba và quý khách tự chịu chi phí khi cung cấp các dịch vụ đó. Theo các điều khoản và điều kiện của Thoả thuận này, chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho người quản lý được chỉ định của quý khách theo các nguyên tắc hỗ trợ của chúng tôi áp dụng cho Dịch vụ. Trước khi yêu cầu hỗ trợ, quý khách sẽ cố gắng tự sửa lỗi, trục trặc kỹ thuật, sai sót về chức năng hoặc lỗi kết nối mạng mà không liên lạc với chúng tôi. Sau đó, người quản lý được quý khách chỉ định có thể gửi một văn bản yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật qua email đến [email protected] hoặc số điện thoại hỗ trợ 0929.311.567.

Quý khách đồng ý rằng trước khi gửi yêu cầu hỗ trợ về kỹ thuật, quý khách phải sao lưu tất cả dữ liệu tại thời điểm yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật . Quý khách đồng ý giữ cho VINADEV và các công ty liên quan, nhân viên, đối tác, nhà cung cấp, người bán hàng, được vô hại đối với các yêu cầu bồi thường, bao gồm các khoản phí luật sư hợp lý của bất kỳ bên thứ ba nào, phát sinh từ việc bạn không tuân thủ quy định này.

7. Cam kết chất lượng

Mức độ ổn định và giới hạn hỗ trợ của các gói dịch vụ được mô tả chi tiết trong trang thông tin về giá và cấu hình của từng loại dịch vụ. Việc đo lường và thống kê về chất lượng được thực hiện theo tiêu chuẩn riêng của VINADEV.

VINADEV luôn thể hiện nỗ lực để đảm bảo chất lượng dịch vụ bằng việc thực hiện linh hoạt những chính sách hỗ trợ khách hàng, tuy nhiên khách hàng cần nắm vững về giới hạn trách nhiệm của VINADEV và chủ động thực hiện các thao tác phối hợp thuộc trách nhiệm của khách hàng để cùng duy trì đảm bảo sự ổn định của dịch vụ.

8. Nội dung bản quyền

Khách hàng phải chịu trách nhiệm đảm bảo nội dung thông tin và dữ liệu của khách hàng lưu trữ trên các dịch vụ do VINADEV cung cấp không vi phạm luật bản quyền.

Khách hàng có toàn quyền sở hữu và kiểm soát các nội dung dữ liệu do khách hàng lưu trữ trên các dịch vụ do VINADEV cung cấp.

Tùy theo phân loại gói dịch vụ, các thông tin cấu hình kỹ thuật của gói dịch vụ sẽ được coi là nội dung dữ liệu thuộc quyền sở hữu của khách hàng hoặc quyền sở hữu của VINADEV.

9. Thay đổi dịch vụ

VINADEV có thể thực hiện các thay đổi tới cấu hình dịch vụ và các chức năng tiện ích kèm theo hoặc ngừng cung cấp một số loại hình dịch vụ nhất định, khách hàng sẽ được thông báo và tư vấn để chuyển đổi sang các gói dịch vụ tương ứng trong thời hạn phù hợp.

10. Khóa và hủy dịch vụ

Nếu khách hàng vi phạm quy định sử dụng, sử dụng vượt mức cấu hình gói dịch vụ cho phép hoặc không thực hiện việc thanh toán đúng thời hạn, VINADEV sẽ thực hiện tạm khóa dịch vụ và liên hệ với khách hàng thống nhất phương án giải quyết.

 • VINADEV có thể thực hiện tạm khóa dịch vụ mà không cần chờ xác nhận đồng ý từ phía khách hàng, tùy theo nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng của sự việc.
 • VINADEV không chịu trách nhiệm về các thiệt hại của việc kinh doanh của khách hàng hoặc các ảnh hưởng tới dữ liệu của khách hàng do việc gói dịch vụ bị khóa gây ra.
 • Khách hàng có trách nhiệm thanh toán các chi phí liên quan tới việc lưu trữ, sao lưu bảo toàn dữ liệu của khách hàng trong thời gian gói dịch vụ bị khóa.

Tùy theo phân loại dịch vụ, dữ liệu của khách hàng sẽ bị hủy nếu gói dịch vụ bị khóa quá thời hạn nhất định. VINADEV không chịu trách nhiệm về dữ liệu của khách hàng sau khi gói dịch vụ bị hủy.

VINADEV cũng có toàn quyền ngưng cung cấp dịch vụ, hủy toàn bộ dữ liệu mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào, đồng thời không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

 • Quý khách sử dụng dịch vụ vào bất kì mục đích/hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam. Quý khách sử dụng dịch vụ để gây tổn hại cho trẻ vị thành niên dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Quý khách gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu mang tính chất bất hợp pháp, đe dọa, lừa dối, thù hằn, xuyên tạc, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm...hay các hình thức bị pháp luật Việt Nam ngăn cấm khác dưới bất kì cách thức nào.
 • Quý khách lưu trữ, truyền bá các dữ liệu nào mà cấu thành hoặc khuyến khích các hình thức phạm tội; hoặc các dữ liệu mang tính vi phạm luật sáng chế, nhãn hiệu, quyền thiết kế, bản quyền hay bất kì quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền hạn của bất kì cá nhân nào.
 • Quý khách tải lên, đăng, gửi thư điện tử, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ tài liệu chứa các vi-rút phần mềm hoặc các mã số máy tính khác, các tập tin hoặc các chương trình được thiết kế để gây cản trở, phá hỏng hoặc hạn chế các chức năng của phần cứng hoặc phần mềm máy tính hoặc thiết bị viễn thông;
 • Quý khách có hành động gian lận hoặc trái phép, cho dù có liên quan tới một nhà cung cấp sản phẩm và dịch vụ là bên thứ ba trên dịch vụ hoặc ở nơi khác.
 • Quý khách mạo nhận với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn đối với bất kỳ cán bộ nào của VINADEV, hoặc tuyên truyền giả dối hoặc bằng cách khác xuyên tạc tư cách của một cá nhân hoặc tổ chức;
 • Quý khách vi phạm các chính sách của chúng tôi.

11. Bồi thường thiệt hại

Trong trường hợp khách hàng vi phạm quy định sử dụng và gây ra tổn thất cho VINADEV, khách hàng có trách nhiệm bồi thường tất cả các chi phí.

Trong trường hợp VINADEV không đảm bảo được chất lượng dịch vụ đã cam kết, VINADEV sẽ đền bù cho khách hàng dưới hình thức tặng thêm thời gian sử dụng gói dịch vụ hoặc hoàn trả lại các chi phí khách hàng đã thanh toán cho thời gian không sử dụng được dịch vụ. Mức đền bù do VINADEV quyết định và không bao gồm bất cứ chi phí tổn thất nào do sự gián đoạn dịch vụ làm ảnh hưởng tới kinh doanh của khách hàng gây ra.

12. Miễn trừ trách nhiệm

VINADEV được phép miễn trừ các trách nhiệm được mô tả trong quy định sử dụng dịch vụ nếu có thỏa thuận riêng với từng khách hàng về quy trình và giới hạn hỗ trợ.

Khách hàng không được miễn trừ các trách nhiệm được mô tả trong quy định sử dụng dịch vụ trong mọi trường hợp.

13. Thay đổi chính sách dịch vụ

VINADEV có thể thay đổi nội dung quy định chính sách dịch vụ dựa trên các thay đổi trong chính sách của công ty, các gói dịch vụ được VINADEV cung cấp hoặc các văn bản pháp luật có liên quan. Các thay đổi về giá dịch vụ, cấu hình dịch vụ hoặc có liên quan tới trách nhiệm pháp lý sẽ có hiệu lực ngay lập tức, các thay đổi khác về chính sách sẽ được áp dụng sau 14 ngày.

VINADEV sẽ thực hiện việc thông báo về thay đổi quy định sử dụng trong trường hợp cần thiết, tuy nhiên khách hàng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra nội dung và thực hiện tuân thủ nghiêm chỉnh quy định này.

Bạn đồng ý rằng nếu bạn tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ sau khi các thoả thuận này được cập nhật, việc đó có nghĩa là bạn đã chấp nhận và đồng ý tuân theo các thoả thuận đã được cập nhật này.